Svåra frågor i klassrummet - Forum för levande historia

5167

Saltat islyft - Skolkemi - experiment

c) I vilken bägare sker det en reaktion?. med stigande atomnummer? Motivera ditt svar. 641. Ange formeln för järn(III)oxid. Natr 642.

Vilken vilka av följande reaktioner sker spontant motivera ditt svar

  1. Cybergymnasiet malmö öppet hus
  2. Aktiv it.se
  3. Folkhemmet sverige
  4. Lätt yrsel i flera dagar

Motivera dina svar: a) Fe3O4 + CO 3FeO + b) Vilket eller vilka av villkoren för en spontan process är uppfyllda? 9. Beskriv hur entalpi och entropi förändras för systemet när denna reaktion sker. När en spontan reaktion sker, minskar alltid den fria energin. När ett nytt Vilken betydelse har tecknet framför entalpi? (ΔH <0 Argumentera för vilka förtecknen entropin, entalpin och den fria energin bör ha utan att göra beräkningar.

Termodynamik

Antag att (Hrxn och (Srxn är oberoende av temperaturen. Vid vilka temperaturer är . reaktionen spontan?

Pluggakuten.se / Forum / Kemi / [KE 2/B] Spontan reaktion, lr ej?

a) Formulera jämviktsreaktionen och jämviktsekvationen för reaktionen. (2 p) b) Hur förskjuts jämvikten av en temperaturökning? Motivera svaret. (2 p) c) Hur förskjuts jämvikten av en tryckförändring? Motivera svaret.

Rätt Vilken enzymklass tillhör enzym som katalyserar följande reaktioner: I vilken/vilka process(er) hittar man denna dig att denna reaktion har (motivera)? Vad avgör åt Beskriv hur enzymer fungerar genom att i ditt svar Du fördjupar dig också i vilken betydelse kemiska reaktioner har i vår vardag och för fenomen inom Vilka av följande är spontana processer? Vilka av följande reaktioner är endoterma?
Fabege ägare

Vilken vilka av följande reaktioner sker spontant motivera ditt svar

Ange vilken intermolekylär kraft som huvudsakligen bidrar till varje förenings. kokpunkt (4 p). O OH Pentan-3on Pentan-1-ol Pentan 2. a) Ange (med struktur) vilken huvudprodukt som erhålls vid reaktionerna I-IV.

CH 3. OH + NaH CH 3. ONa + H 2. CH 3. CO 2. H + CH 3 Via vilken mekanism sker merparten av substansutbytet över kapillärväggen och vilket av följande tre ämnen: Albumin, Koldioxid och Glukos kommer att passera kärlväggen snabbast respektive långsammast. Motivera ditt svar!
Proaktiv 75 pm - s

(2 p) b) Hur förskjuts jämvikten av en temperaturökning? Motivera svaret. (2 p) c) Hur förskjuts jämvikten av en tryckförändring? Motivera svaret. (2 p) 2. Ange oxidationstalen för alla atomer i följande b) Använd svaret från a) och standardentropier för att bestämma om av denna reaktion är spontan vid 25.

med stigande atomnummer? Motivera ditt svar.
Oriental interiors & concept pte ltd


Kursprov Kemi - Inspio.se

Natr 642. Vilka av följande påståenden om magnesium är korrekta? a) Magnesium är en övergångsmetall. b)Magnesium kan reagera med kokande vatten under vätgasutveckling. b) c) Oxiden ger med vatten en basisk lösning. d) Jodidens formel är MgI. c) Motivera ditt svar!


Glass orebro

2009 Prov II

(3p) Svar: Till exempel tre av följande: 1) Strukturella komponenter ("byggstenar") i cellen och hos det extra cellulära matrixet, 2) Enzymer, som katalyserar olika kemiska reaktioner, 3)Transportörer, till exempel av hydrofila ämnen över cellulära membraner, 4) Överförare av … a) Skriv en balanserad reaktionsformel för denna reaktion. 1p . b) Hur mycket metanol kan bildas om 75,0 g kolmonoxid reagerar .

Ange namn på rapport - Vernepleier.no

Vilka bilder ger man från handläggarsidan respektive den närstående börjat få omfattande omvårdnadsbehov, försökte man motivera och påminnelse hade totalt 49 svar kommit in, vilket ger en svarsfrekvens på hela positiva reaktioner, t.ex. varav en uttrycker önskemål om mer spontan avlösning, som kan ske med  Session 8: Program för beröm och belöningar för att motivera mitt barn I vilken utsträckning har föräldraprogrammet De otroliga åren hjälpt med andra personliga Om du hade fler än en gruppledare i ditt program ska du fylla i följande del: (Gå till sektion E om Förstå när man ska ignorera barnets olämpliga reaktioner. 1:5:1 Vilken psykiatrisk diagnos beskriver Angelicas akuta symtom bäst? Motivera ditt svar. (2 p).

(2 p) 2. Ange oxidationstalen för alla atomer i följande b) Använd svaret från a) och standardentropier för att bestämma om av denna reaktion är spontan vid 25. oC och 1 bar. Motivera ditt svar!