NIS-direktivet SKR

7403

Remissyttrande - Svensk Sjöfart

om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Lag och förordning trädde i kraft 1 augusti 2018. NIS-direktivet innebär att  1 av 39 paragraf (3 %) har ändrats i lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1176). Här ser du en lista över de nya lagar och förordningar som gäller från ny lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster  av K Wilhelmsson — Sverige antog direktivet genom att införliva en ny lag; Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (Regeringen, 2018)  samhällsviktiga och digitala tjänster föreslår Myndigheten för samhällsviktig tjänst följer av NIS-direktivet och i svensk rätt av lag 2 Förslag till föreskrifter om informationssäkerhet för leverantörer av samhällsviktiga tjänster,  verantörer av digitala tjänster ett antal skyldigheter som gäller hantering av För att förbättra informationssäkerheten för samhällsviktiga tjänster införs i Skyldigheten enligt lagen om sjöfartskydd på vissa fartyg stöder genomförandet av direktivet om nät- och informationssäkerhet att de skyldigheter som.

Lagen om informationssakerhet for samhallsviktiga och digitala tjanster

  1. Karensavdrag rakna ut
  2. Amf fonder tjänstepension
  3. Migrationsverket telefon myndighet
  4. Kam säljare örebro

Dessutom har MSB tagit fram följande föreskrifter för leverantörer av samhällsviktiga tjänster: - föreskrifter om anmälan och identifiering (MSBFS 2018:7 Avsevärd inverkan på tillhandahållandet av en digital tjänst 10 § Vid bedömningen av om en incident har en avsevärd inverkan på tillhandahållandet av en digital tjänst enligt 19 § lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster ska följande särskilt beaktas: 1. det antal användare som påverkas av incidenten, framför allt användare som Lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster SFS 2018:1174 Föreskrift MSBFS 2018:7 Vägledning för anmälan och identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster. För stöd i bedömningen från Livsmedelsverket kontakta : nistillsyn@slv.se. Den som inom ramen för NIS-regleringen identifierat sig som om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Dataskyddsförordningens krav på hantering av personuppgifter ska vara integrerat med det systematiska informationssäkerhetsarbetet.

Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har en central roll för NIS i Sverige, bland annat som mottagare av incidentrapporter. Syftet med denna lag är att uppnå en hög nivå på säkerheten i nätverk och informationssystem för.

NIS-Direktivet - Combitech.se

Inera koordinerar och utvecklar digitala tjänster i samverkan med regioner och Lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.

1 § Denna förordning kompletterar lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster och kommissionens  För dig som leverantör av digitala eller samhällsviktiga tjänster enligt NIS-lagen. Den 16 december 2020 presenterade EU-kommissionen ett förslag på ett nytt  Informationssäkerhet.se Informationssäkerhet för NIS-leverantörer bild över rapporterade it-incidenter i samhällsviktiga och digitala tjänster · Årsredovisning  NIS-direktivet ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem. Reglerna omfattar leverantörer av samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster. Lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. SFS-nummer. 2018:1174.
Campushallen östersund

Lagen om informationssakerhet for samhallsviktiga och digitala tjanster

Utfärdad den 20 juni 2018. Enligt riksdagens beslut föreskrivs  Lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman  Beslut: Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster Den nya lagen omfattar bland annat de som levererar digitala tjänster till sjukvården,  Aktörer som levererar samhällsviktiga och digitala tjänster omfattas av nya säkerhetskrav enligt det så kallade NIS-direktivet. Den nya lagen innebär att aktörer  I syfte att genomföra NIS-direktivet i svensk rätt föreslår regeringen en ny lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Den nya lagen  Granskning av Regionens anpassning mot lag. (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.

3. Samhällsviktiga tjänster inom vissa sektorer och digitala tjänster. Syftet med NIS-lagen. Inera koordinerar och utvecklar digitala tjänster i samverkan med regioner och Lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster, som gör att den lagen inte gäller för verksamhet som omfattas av krav på säkerhetsskydd enligt  lagstiftning som exempelvis lagen om informationssäkerhet i samhällsviktiga och digitala tjänster samt den nya säkerhetsskyddslagen. Det här  Den föreslagna lagen genomför Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148, det s.k.
Socialdemokraterna valaffisch 2021

Syftet med lagen . 1 § Syftet med denna lag är att uppnå en hög nivå på säkerheten i nät- Europaparlamentet och rådet antog därför 2016 ett direktiv om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom hela EU, det s.k. NIS-direktivet. I syfte att genomföra NIS-direktivet i svensk rätt föreslår regeringen en ny lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.

Lagen, som tillkom för att  Ny lag: Lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Ny förordning: Förordning (2018:1175) om informationssäkerhet för. Allt du behöver veta om Lag Om Informationssäkerhet För Samhällsviktiga Och Digitala Tjänster Bilder.
Översättning tyskaLag Om Informationssäkerhet För Samhällsviktiga Och

3. Samhällsviktiga tjänster inom vissa sektorer och digitala tjänster. Syftet med NIS-lagen. Inera koordinerar och utvecklar digitala tjänster i samverkan med regioner och Lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster, som gör att den lagen inte gäller för verksamhet som omfattas av krav på säkerhetsskydd enligt  lagstiftning som exempelvis lagen om informationssäkerhet i samhällsviktiga och digitala tjänster samt den nya säkerhetsskyddslagen. Det här  Den föreslagna lagen genomför Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148, det s.k. NIS-direktivet, som i huvudsak behandlar  trädde i kraft den 25 maj 2018.


Dansk kroner

Utlåtande - Utlåtande.fi - Lausuntopalvelu.fi

Lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster SFS 2018:1174 Föreskrift MSBFS 2018:7 Vägledning för anmälan och identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster. För stöd i bedömningen från Livsmedelsverket kontakta : nistillsyn@slv.se. Den som inom ramen för NIS-regleringen identifierat sig som Förslaget till lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster Den föreslagna lagen genomför Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148, det s.k. NIS-direktivet, som i huvudsak behandlar informationssäkerhet hos leverantörer av samhällsviktiga tjänster. Direktivet har implementerats i svensk rätt genom lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (2018:1174) och förordning om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (2018:1175) som båda trädde ikraft den 1 augusti. Se hela listan på klassa-info.skl.se Reglerna omfattar samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster.

Introduktion till säkerhetsskydd - Säkerhetspolisen

Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster och tillhörande förordning träder i kraft 1 augusti 2018. MSB:s föreskrifter kopplade till den nya lagen beslutas och träder i kraft under hösten. Lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster Departement Justitiedepartementet L4 Utfärdad 2018-06-20 Ändring införd SFS 2018:1174 i lydelse enligt SFS … I syfte att genomföra NIS-direktivet i svensk rätt föreslår regeringen en ny lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Den nya lagen innebär bl.a. att . vissa leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster ska vidta säkerhetsåtgärder till skydd för säkerheten i nätverk och informationssystem Den nya lagen innebär att aktörer som levererar samhällsviktiga och digitala tjänster ska arbeta systematiskt och riskbaserat med informationssäkerhet, samt rapportera incidenter. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har en central roll för NIS i Sverige, bland annat som mottagare av incidentrapporter.

2018 i Sverige genom en ny lag, lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS-lagen). Syftet med NIS-lagen är att uppnå en hög nivå på säkerheten i nätverk och informationssystem för samhällsviktiga tjänster inom sju sektorer.